Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/369/2019

(FO) Smolka Peter (20.12.1984)

Oščadnica , 02301 Oščadnica

Spisová značka, typ konania:
9OdK/369/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.04.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.12.2019
do 03.04.2024
Navrhovatelia:
Smolka Peter, , 02301 Oščadnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie