Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/357/2019

(FO) Hujdič Norbert (24.09.1970)

Mlynská 1134, 91943 Cífer

Spisová značka, typ konania:
25OdK/357/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie