Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/354/2019

(FO) Merceg Jarolím (05.04.1966)

Ulica Tehelná 5763, 91701 Trnava

Spisová značka, typ konania:
25OdK/354/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
17.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
17.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie