Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/872/2019

(FO) Podolan Augustín (07.09.1984)

Južná ulica 2599, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/872/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
06.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
29.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
06.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Podolan Augustín, Južná ulica 2599, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie