Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/853/2019

(FO) Hanzelová Soňa (10.12.1959)

J.I.Bajzu 817/5 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/853/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
25.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
25.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hanzelová Soňa, J.I.Bajzu 817/5 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
03.02.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.03.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie