(FO) Kosnáč Pavol (17.02.1962)

Drotárska cesta 6169, 81102 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
2K/4/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
25.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.02.2015 - Začaté konkurzné konanie
25.02.2015 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.02.2015
do 16.06.2016
Navrhovatelia:
JUDr. Bohumír Bláha, IČO , Hurbanovo nám. 5 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--