(FO) Dvorský Igor (02.04.1974)

Mozartova 4791, 84101 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
2K/14/2015, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Stanislava Bezáková
Správca:
Stav konania:
23.04.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.03.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.04.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dvorský Igor, Mozartova 4791, 84101 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--