Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/847/2019

(FO) Koky Pavol (18.02.1969)

Mengusovce 162 , 05936 Mengusovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/847/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Zrušený konkurz, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
25.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Koky Pavol, Mengusovce 162 , 05936 Mengusovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--