Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/109/2019

(FO) Haluška Jaroslav (14.10.1970)

Veľký Slavkov 163 , 05991 Veľký Slavkov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/109/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
od 19.12.2019
Stav konania:
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Haluška Jaroslav, Veľký Slavkov 163 , 05991 Veľký Slavkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--