Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/577/2019

(FO) Nistorová Jana (21.10.1983)

Chlmecká 364/13A , 07617 Nižný Žipov

Spisová značka, typ konania:
26OdK/577/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
04.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
11.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Nistorová Jana, Chlmecká 364/13A , 07617 Nižný Žipov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie