Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1121/2019

(FO) Žigová Erika (23.04.1986)

Rázusova 576/32 , 97667 Závadka nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1121/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Žigová Erika, Rázusova 576/32 , 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--