Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1120/2019

(FO) Sivák Ladislav (25.08.1988)

Paseka 629, 97667 Závadka nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1120/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 19.12.2019
Stav konania:
10.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
10.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Ladislav, Paseka 629, 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--