Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1115/2019

(FO) Kovács Karol (01.06.1971)

P.O.Hviezdoslava 825/16 , 99001 Veľký Krtíš

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1115/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovács Karol, P.O.Hviezdoslava 825/16 , 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--