Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/873/2019

(FO) Rauko Ľubomíra (11.02.1984)

Beckovská Vieska 120 , 91631 Kočovce

Spisová značka, typ konania:
38OdK/873/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
20.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rauko Ľubomíra, Beckovská Vieska 120 , 91631 Kočovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie