Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/112/2019

(FO) Dunková Jana (08.03.1983)

Gerlachovská 26/65 , 06001 Malý Slavkov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/112/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
07.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2019 - Vyhlásený konkurz
07.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dunková Jana, Gerlachovská 26/65 , 06001 Malý Slavkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--