Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/245/2019

(FO) Trenk Teodor, Mgr. (23.07.1993)

Šalgovská ulica 1047/82 , 95115 Mojmírovce

Spisová značka, typ konania:
23OdK/245/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
20.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
04.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Trenk Teodor, Mgr., Šalgovská ulica 1047/82 , 95115 Mojmírovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie