(PO) GOLDEN PARK, s.r.o., IČO 36740357

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
6K/25/2011, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
od 31.01.2020
Stav konania:
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.04.2011 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.12.2015 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
HMG Recovery, k.s., IČO , Červeňova 14 , 81103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--