Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/250/2019

(FO) Taliga Ľuboš (14.03.1992)

Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany

Spisová značka, typ konania:
32OdK/250/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
08.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2019 - Vyhlásený konkurz
08.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Taliga Ľuboš, Záhradná 41, 93556 Mýtne Ludany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie