Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/1156/2019

(FO) Kárász Vojtech (07.03.1957)

Gemer 34 , 98201 Tornaľa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/1156/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
21.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kárász Vojtech, Gemer 34 , 98201 Tornaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie