Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2019

(FO) Rossová Katarína, Mgr. (12.07.1980)

Trnavská 1331/8 , 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/15/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
21.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie