Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/249/2019

(FO) Krajniak Juraj, Bc. (01.12.1977)

Hviezdoslavova 1732/4 , 95301 Zlaté Moravce (t.č. Kollárova 43, 953 01

Spisová značka, typ konania:
31OdK/249/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Krajniak Juraj, Bc., Hviezdoslavova 1732/4 , 95301 Zlaté Moravce (t.č. Kollárova 43, 953 01, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie