Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/255/2019

(FO) Guzsalovics Marian (13.04.1973)

231 , 94136 Rúbaň

Spisová značka, typ konania:
28OdK/255/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Stav konania:
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Guzsalovics Marian, 231 , 94136 Rúbaň, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie