Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/597/2019

(FO) Rubín Alexander (01.12.1961)

Michalovce , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/597/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Stav konania:
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rubín Alexander, , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie