(FO) Ľubocká Veronika (14.03.1988)

Hraničná 16150, 82105 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
6K/11/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
12.06.2012 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.03.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
29.03.2012 - Začaté konkurzné konanie
12.06.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.06.2012
do 11.10.2013
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--