Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/872/2019

(FO) Kováčová Oľga (27.04.1960)

Pod Laščíkom 1192/22 , 09101 Stropkov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/872/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Oľga, Pod Laščíkom 1192/22 , 09101 Stropkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--