Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/262/2019

(FO) Adamusová Soňa (19.01.1979)

J. Matušku 2250/14 , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27OdK/262/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adamusová Soňa, J. Matušku 2250/14 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie