Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/605/2019

(FO) Gordan Ladislav (28.10.1954)

Čordáková 25 , 04023 Košice

Spisová značka, typ konania:
31OdK/605/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gordan Ladislav, Čordáková 25 , 04023 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie