Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/603/2019

(FO) Danielis Mikuláš (06.01.1974)

Železničná 625, 04911 Plešivec

Spisová značka, typ konania:
32OdK/603/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
11.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Danielis Mikuláš, Železničná 625, 04911 Plešivec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie