Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/1118/2019

(FO) Babiak Vladimír (26.02.1967)

Zombor 23, 99122 Zombor

Spisová značka, typ konania:
4OdK/1118/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
16.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2019 - Vyhlásený konkurz
16.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Babiak Vladimír, 23, 99122 Zombor, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--