Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/890/2019

(FO) Vasovčák Ján (25.08.1957)

Dlhé Nivy 141, 01901 Ilava

Spisová značka, typ konania:
40OdK/890/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
27.05.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vasovčák Ján, Dlhé Nivy 141, 01901 Ilava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--