Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/884/2019

(FO) Mikuláš Vladimír (03.12.1954)

Ulica energetikov 201, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
40OdK/884/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
04.04.2020 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
04.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mikuláš Vladimír, Ulica energetikov 201, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
14.02.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
02.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.03.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie