Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/882/2019

(FO) Zámková Kristýna (29.04.1986)

Podolie 86 , 91622 Podolie

Spisová značka, typ konania:
40OdK/882/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zámková Kristýna, Podolie 86 , 91622 Podolie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie