Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/136/2019

(FO) Vavra Milan (30.04.1954)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/136/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vavra Milan, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie