Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/256/2019

(FO) Tomaškovič Miroslav (07.01.1963)

K. Kuzmányho 1603, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/256/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Stav konania:
07.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
07.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tomaškovič Miroslav, K. Kuzmányho 1603, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie