Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/272/2019

(FO) Szabóová Denisa (05.12.1971)

Kostolná 8 , 94611 Nová Stráž

Spisová značka, typ konania:
27OdK/272/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 31.12.2019
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szabóová Denisa, Kostolná 8 , 94611 Nová Stráž, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie