Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/271/2019

(FO) Sebestyén Branislav (29.05.1978)

Pod kalváriou 5928/7 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
29OdK/271/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sebestyén Branislav, Pod kalváriou 5928/7 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie