Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/611/2019

(FO) Butka Juraj (29.05.1968)

Košice-Nad jazerom , 04012 Košice-Nad jazerom

Spisová značka, typ konania:
31OdK/611/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Butka Juraj, , 04012 Košice-Nad jazerom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie