Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/980/2019

(FO) Šťuková Silvia (29.03.1977)

Hrnčiarske Zalužany 100 , 98012 Hrnčiarske Zalužany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/980/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 31.12.2019
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šťuková Silvia, Hrnčiarske Zalužany 100 , 98012 Hrnčiarske Zalužany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--