Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1209/2019

(FO) Kováč Ján (09.02.1974)

Sokolská 2065/107 , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1209/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Ján, Sokolská 2065/107 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--