Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1176/2019

(FO) Sýč Ján (23.08.1977)

Očová , 96223 Očová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1176/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
od 31.12.2019
Stav konania:
28.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
28.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Sýč Ján, , 96223 Očová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--