Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1162/2019

(FO) Zubák Jozef (20.01.1964)

SNP 544/12 , 05001 Revúca

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1162/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zubák Jozef, SNP 544/12 , 05001 Revúca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--