Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1161/2019

(FO) Kováčová Margita (04.07.1980)

Baštova 2034, 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1161/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
16.04.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
31.12.2019 - Vyhlásený konkurz
16.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Margita, Baštova 2034, 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--