Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1158/2019

(FO) Harvan Róbert (23.11.1975)

Osloboditeľov 1036, 97666 Polomka

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1158/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
16.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 27.07.2021
do 15.10.2021
od 31.12.2019
do 26.07.2021
Navrhovatelia:
Harvan Róbert, Osloboditeľov 1036, 97666 Polomka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--