Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/925/2019

(FO) Kvasničková Monika (04.06.1987)

Cédrová 4375/16 , 01841 Dubnica nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
38OdK/925/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kvasničková Monika, Cédrová 4375/16 , 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie