Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/885/2019

(FO) Duždová Monika, Mgr. (15.02.1968)

M.R.Štefánika 145/18 , 08222 Šarišské Michaľany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/885/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
31.08.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
31.08.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Duždová Monika, Mgr., M.R.Štefánika 145/18 , 08222 Šarišské Michaľany, Slovensko
Lehoty:
16.01.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.02.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.02.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.03.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--