Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/897/2019

(FO) Pačaj Adam (12.02.1971)

Májová 310/36 , 05919 Vikartovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/897/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pačaj Adam, Májová 310/36 , 05919 Vikartovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie