Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/262/2019

(FO) Majtán Jozef (15.03.1972)

131 , 95622 Nemečky (t.č. Pod Kalváriou 4316/81A, 95

Spisová značka, typ konania:
30OdK/262/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
od 01.01.2020
Stav konania:
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Majtán Jozef, 131 , 95622 Nemečky (t.č. Pod Kalváriou 4316/81A, 95, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie