Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2019

(FO) Križan František (24.05.1944)

Titváň 1431/4 , 95135 Veľké Zálužie

Spisová značka, typ konania:
30OdK/264/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Križan František, Titváň 1431/4 , 95135 Veľké Zálužie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie