Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/275/2019

(FO) Ondrejková Terézia (08.09.1968)

MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/275/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
od 01.01.2020
Stav konania:
28.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
28.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ondrejková Terézia, MDŽ 1883/52 , 94201 Šurany, Slovensko
Lehoty:
14.02.2020 Piatok
lehota na prihlásenie pohľadávok
15.03.2020 Nedeľa
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie