Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/272/2019

(FO) Tonka Peter (13.02.1982)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/272/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 01.01.2020
Stav konania:
28.03.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.01.2020 - Vyhlásený konkurz
28.03.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tonka Peter, , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
14.02.2020 Piatok
lehota na prihlásenie pohľadávok
15.03.2020 Nedeľa
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie